Ara Kontrollerinin Yapılması

Ara kontroller yılda birkez üretim yerinde varolan sistemin , ürün kalite kontrol siteminin ve olması gereken rutin testlerin gözlemlenip denetlenmesiyle gerçekleştirilir.Bu yıllık gözlemlerde ve denetimlerde aksaklık yoksa belgenin geçerliliği bir yıl daha uzatılır.Eksikler gözlemlenir ise eksikler denetim tutanağına geçirilir ve eksiklerin kapatılması için süre verilir.Bu süre içerisinde eksiklikler tamamlanmaz ise belgenin geçerliligi iptal edilir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Alabilmek İçin Gerekli Belgeler

 1. İş yerine ait vergi levhası
 2. İş yeri imza yetkilisinin imza sirküleri
 3. İş yerinin bağlı oldugu oda kayıt belgesi
 4. Belgeyi alıcak kuruluş bir markanın yetkili servisi ise marka ile işyerinin arasında yapılmıs yetkili servis sözleşmesi aslı

Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır ?

444Patent olarak belgelendirme çalışmalarınızı danışmanlığımız altında zahmetsizce, prosedürlerle uğraşmadan almak için sitemizdeki formu doldurunuz. TSE Belgelendirme uzmanımız en kısa sürede sizi arayacaktır.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin Yararları

 1. İhaleye katılan kuruluşların ihale sartlarini yerine getirmiş olur.
 2. standartı yerine getirebilmek içim müsterilerin bıraktığı cihazlar hizmet alanında sigorta altına alınır.
 3. Her ürün için cihaz takip  formları olusturulup müsterilerin cihazlarının karışması engellenir
 4. Belgeli kuruluşun alt yapısının olduğunu garanti eder.
 5. Verilen hizmetin geriye dönük kontrol yapılabilcegini göstermiş olur.
 6. Verilen hizmetin kalitesi artar.(standartın gerektirdiği yetkin ve eğitimli personel ile)
 7. Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalar ile müşteri sorunları ortadan kalkar.
 8. Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin oluşmasını sağlar.

Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir ?

Hizmet veren kurum veya kuruluşlarda hizmetin yeterliliginin ve hizmetin gerçekleştigi alanın TSE (Türk Standartları Ensütüsünün)tarafından hazırlanmış standartlara uygunluğunu denetlenerek verilen belgedir.Bu detimlerde hizmet alanının durumu(metrekaresi yuksekligi elektrik tesisat raporları gibi) hizmet kapsamına göre personelin mesleki egitimi ve yetkinliği ,hizmet alanında kullanılan alet ya da cihazların gözlemlenmesi ve uygunlugu (kalibrasyon raporları) yapılır.Geçerliligi 3 yıl olan ve her yıl denetlenerek yıllık vizelenen belgedir. TSE HYYB olarak belge basılır.

TSEK Belgesinin Yararları Nelerdir?

 • Maliyette düşüş- ticarette artış
 • Pazara ulaşmada kolaylık
 • Pazarda hız
 • Tüketici nezdinde güven
 • Güvenli ürünün garantisi
 • Kamu ve özel sektör ihalelerinde avantaj

TSE Kritere Uygunluk Belgelendirmesi nasıl alınır ?

Firmaların ürünlerini ürettigi üretim alanlarında öncelikle ürünün gerekliligini ve tse tarafından yayınlanmış stardartının karşılıp karşılamadığına bakılır.(üretim yerinin metrekaresi,yüksekligi vb.. gibi). Daha sonra ürünlerin belirli bir kontrol sisteminin olup olmadığı ve ürünlerin devamlılığının garanti altına alınmasını saglayan bir kalite yönetim sisteminin kontrolü yapılır.Hammaddenin standartları karşılayan bir kalite de olması gerekmektedir.Hammadenin girişinden son ürünün çıkışına kadar ki akışlar belirlenen standarta ve devamlılıkta olması sağlanır.Firmaların üretim alanlarında çalıştırdıkları personellerin bazılarının  belirli egitimleri almış olması gerekmektedir.Daha sonra ilgili standartın öngördüğü kalite kontroller yapılır.Bu kalite kontrolleri kalite yonetim sistemiyle kayıt altına alınır.Geriye dönük gözlemlemesi yapılabilcek düzeyde saklanır.Kalite kontrollerin devamı olarak standartın gerektiridigi testler ve deneyler yapılır.Bu testlerin bazıları testleri yapmaya yetkin akredite olmuş labuaratuarlarda da yapılabilir.Test ve deneylerin sonucları olumlu ise üretim yeri ve üretim akışlarında sorun gözlemlemmediyse geçerlilik süresi 1 yıl olan ve her yıl vize denetimlerine tabi olan  TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK  (TSE) BELGESİ  verilir.

TSEK Belgesi Nedir?

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardları esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Belgelendirmesi Nasıl Yapılır?

 • Üretim yerinde kalite kontrol yeteneği ile bunların devamlılığını garanti altına alan bir sisteminin tesis edilip edilmediğinin tespiti için üretim yeri incelemesi yapılır,
 • İlgili Standardın öngördüğü muayene ve deneyler gerçekleştirilir,
 • Muayene ve deney sonuçları ile üretim yeri incelemesi sonucunun uygun bulunması durumunda, geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olan Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi verilir.